Referenssit

Referenssit oppilaitoksista

ByTheMark-palvelun edeltäjiä, Trakla- ja Trakla2-järjestelmiä, on käytetty menestyksekkäästi mm. seuraavissa oppilaitoksissa: Turun yliopisto (TY), Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Helsingin yliopisto, Indiana University East (USA), Kuopion yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Teknillinen korkeakoulu ja Åbo Akademi (ÅA). Uusien asiakkaidemme lisäksi monet näistä instituutioista käyttävät ByTheMark-palvelua sen sijaan, että ylläpitäisivät itse oppimisympäristöä, mm. Turun ammatti-instituutti, Rhode Island College (USA), TY, TTY ja ÅA.

Tutkimustulokset

Tutkimusten perusteella palvelumme edesauttaa oppimista.

Teknisesti hyvin toimiva ja käyttöliittymältään intuitiivinen järjestelmä ei yksinään riitä asiakkaidemme ja ennen kaikkea heidän opiskelijoidensa tarpeisiin. Opetuksen apuna käytettävän järjestelmän, kuten ByTheMark-palvelun, tulee olla myös pedagogisesti mielekäs ja edesauttaa oppilaita hyviin oppimistuloksiin. Palvelumme taustalla olevan Trakla2-järjestelmän vaikutusta oppimiseen on tutkittu paljon. Tästä esimerkkinä mm. seuraavat tieteelliset julkaisut:

  • The Feasibility of Automatic Assessment and Feedback. Mikko–Jussi Laakso, Tapio Salakoski, and Ari Korhonen (2005) In: Proceedings of Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005). IEEE Technical Committee on Learning Technology and Japanese Society of Information and Systems in Education. Porto, Portugal, pp. 113–122. December.

Tutkimusten perusteella opiskelijat suhtautuvat palveluumme hyvin positiivisesti ja pitävät sitä mielekkäämpänä kuin luokkahuoneharjoituksia. Mielekkäiden tehtävien ansiosta opiskelijat sitoutuvat kurssin tavoitteisiin tavallista paremmin. Tutkimustulokset kertovat, että parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdistelemällä ByTheMark-palvelun kaltaisia automaattisesti arvosteltavia ja vuorovaikutteisia harjoituksia lähiopetukseen.

Kattavampi, yli viisikymmentä Trakla- ja Trakla2-aiheista julkaisua käsittävä julkaisuluettelo löytyy Trakla2-tutkimussivustolta.